Relatie.nl

  • Meer dan 42.000 actieve singles

Relatie.nl richt zich specifiek op singles in Nederland en België. Relatie.nl is de ideale dating-site en app voor serieuze singles op zoek naar een duurzame relatie, vriendschap of date.

Relatie hanteert hiertoe een aanpak die anders is dan bij andere dating-sites. Zo kun jijzelf precies instellen wie jou wel en wie jou niet mag benaderen. Dat betekent dat leden die niet voldoen aan jouw criteria je niet kunnen mailen en je uitsluitend berichten krijgt van singles waarnaar jij op zoek bent.